รับทำบัญชี 
 
ตรวจสอบบัญชีสิ้นปี 
 
จดทะเบียนทางธุรกิจทุกชนิด
 
ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี 
 
รับปรึกษาด้านกฎหมาย
 
ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท และเอกสารที่ใช้ 
 
ขั้นตอนการจดทะเบียนห้าง ฯ และเอกสารที่ใช้ 
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
กระทรวงพาณิชย์
 
กรมสรรพากร
 
สำนักงานประกันสังคม
 
กระทรวงแรงงาน
 
กรมสรรพสามิต
 
SME BANK
ให้คำปรึกษาฟรี บัญชี/ ภาษี /จดทะเบียน 
  จดทะเบียนทางธุรกิจทุกชนิด

        

        บริษัท เอส.เอ็มฯ ยินดีให้บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด เพื่อความสะดวกรวดเร็วของท่านในราคาที่ยุติธรรม โดยบริษัทฯมีการบริการในด้านต่างๆดังนี้


      1. จดทะเบียนบริษัท.จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน.จดทะเบียน
            คณะบุคคล,จดทะเบียนร้าน
        2. จดทะเบียนเปลี่นแปลงบริษัทฯและห้างหุ้นส่วน
        3. จดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษี และ ขอเข้าระบบภาษี
            มูลค่าเพิ่ม
        4. จดขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างและลูกจ้าง
        5. จดทะเบียนเลิกกิจการและเสร็จการชำระบัญชี
        6. บริการขอใบอนุญาตทำงาน บริการขอวีซ่า
        7. บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตร

 
    สนใจติดต่อ
    
    
  จ – ศ  โทร. 02-279-2933,02-278-1722,02-278-1732-35
      ส – อา โทร.
081-841-5205 คุณอรรถพร  
216/7 ซอยประดิพัทธ์ 16 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-279-2933, 02-278-1722, 02-278-1732-35 แฟกซ์ 02-279-2933, 02-278-1788
@ S.M.BUSINESS LAW AND ACCOUNTING CO.,LTD. All right reserved.
Powered by: iReadyWeb.com