รับทำบัญชี 
 
ตรวจสอบบัญชีสิ้นปี 
 
จดทะเบียนทางธุรกิจทุกชนิด
 
ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี 
 
รับปรึกษาด้านกฎหมาย
 
ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท และเอกสารที่ใช้ 
 
ขั้นตอนการจดทะเบียนห้าง ฯ และเอกสารที่ใช้ 
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
กระทรวงพาณิชย์
 
กรมสรรพากร
 
สำนักงานประกันสังคม
 
กระทรวงแรงงาน
 
กรมสรรพสามิต
 
SME BANK
ให้คำปรึกษาฟรี บัญชี/ ภาษี /จดทะเบียน 
  รับปรึกษาด้านกฏหมาย

        
บริการกฎหมายทั่วไป

       รับให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย จัดทำเอกสารและสัญญาต่างๆ
       รับติดตามทวงถาม เจรจาให้ลูกหนี้ชำระหนี้โดยไม่ต้อง
         ดำเนินคดี
       ประนีประนอมยอมความ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ
       รับให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายภาษีอากร

บริการคดีแพ่ง

       ให้คำปรึกษาคดีแพ่งและพาณิชย์ทั่วไป จัดทำสัญญา จัดการมรดก ยื่นหนังสือบอกกล่าว ทวงถามติดตามหนี้สิน ฟ้องเรียกคืนเงินยืม ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย ละเมิด ผิดสัญญาหุ้นส่วนบริษัทจำกัด ประกันภัย จำนอง ซื้อขาย กฎหมายเด็กเยาวชนและครอบครัว ฯลฯ

บริการคดีอาญา

       คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดที่กำหนดให้เป็นโทษทางอาญา พรบ.เช็ค คดีทรัพย์สินทางปัญญา ความผิดต่อทรัพย์ ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง เอกสาร หมิ่นประมาท ฉ้อโกง ยักยอก ลักทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสาร ฯลฯ

บริการกฎหมายแรงงาน

       รับให้คำปรึกษาและจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รับแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและการดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
 
    สนใจติดต่อ
    
    
  จ – ศ  โทร. 02-279-2933,02-278-1722,02-278-1732-35
      ส – อา โทร.
081-841-5205 คุณอรรถพร  
216/7 ซอยประดิพัทธ์ 16 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-279-2933, 02-278-1722, 02-278-1732-35 แฟกซ์ 02-279-2933, 02-278-1788
@ S.M.BUSINESS LAW AND ACCOUNTING CO.,LTD. All right reserved.
Powered by: iReadyWeb.com