รับทำบัญชี 
 
ตรวจสอบบัญชีสิ้นปี 
 
จดทะเบียนทางธุรกิจทุกชนิด
 
ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี 
 
รับปรึกษาด้านกฎหมาย
 
ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท และเอกสารที่ใช้ 
 
ขั้นตอนการจดทะเบียนห้าง ฯ และเอกสารที่ใช้ 
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
กระทรวงพาณิชย์
 
กรมสรรพากร
 
สำนักงานประกันสังคม
 
กระทรวงแรงงาน
 
กรมสรรพสามิต
 
SME BANK
ให้คำปรึกษาฟรี บัญชี/ ภาษี /จดทะเบียน 
  เกี่ยวกับเรา
        

         บริษัท เอส.เอ็ม.ธุรกิจกฎหมายและบัญชี จำกัด
จดทะเบียนนิติบุคคล เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2534 จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ รวมระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 25 ปี เราได้ให้บริการทำบัญชีมาแล้วมากกว่า 1,000 บริษัท ทำให้เรามีประสบการณ์ในธุรกิจต่างๆมากมายที่สามารถให้บริการและแก้ปัญหาให้กับท่านได้โดยทีมงานที่มีประสบการณ

       เมื่อปี พ.ศ. 2534 รัฐบาลได้ประกาศใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรัฐบาลประสงค์ที่จะให้ประชาชนเสียภาษีให้ถูกต้องและรัฐบาลจะได้เก็บภาษีได้เต็มที่ ในปีดังกล่าวบริษัท เอส.เอ็ม.ธุรกิจกฎหมายและบัญชี ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และรับปรึกษาคดีพร้อมทั้งว่าความทั่วราชอาณาจักร ซึ่งบริษัทฯได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อตั้งขึ้นมาจนเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพและผลงานที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับธุรกิจต่างๆที่มีปัญหาทางบัญชีภาษีและทางกฎหมาย

       ต่อมาบริษัทฯได้พัฒนาธุรกิจงานบริการโดยเน้นคุณภาพ และความรวดเร็วในการทำงาน พร้อมแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าตลอดเวลา บริษัทฯได้จัดให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างต่อเนื่อง
216/7 ซอยประดิพัทธ์ 16 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-279-2933, 02-278-1722, 02-278-1732-35 แฟกซ์ 02-279-2933, 02-278-1788
@ S.M.BUSINESS LAW AND ACCOUNTING CO.,LTD. All right reserved.
Powered by: iReadyWeb.com