รับทำบัญชี 
 
ตรวจสอบบัญชีสิ้นปี 
 
จดทะเบียนทางธุรกิจทุกชนิด
 
ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี 
 
รับปรึกษาด้านกฎหมาย
 
ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท และเอกสารที่ใช้ 
 
ขั้นตอนการจดทะเบียนห้าง ฯ และเอกสารที่ใช้ 
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
กระทรวงพาณิชย์
 
กรมสรรพากร
 
สำนักงานประกันสังคม
 
กระทรวงแรงงาน
 
กรมสรรพสามิต
 
SME BANK
ให้คำปรึกษาฟรี บัญชี/ ภาษี /จดทะเบียน 
  บริการตรวจสอบบัญชีสิ้นปี

        
        บริษัทฯเราดำเนินการด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและมีความรู้ความสามารถอย่างมืออาชีพ ที่ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯขอนำเสนอรายละเอียดการบริการดังนี้

        1. บริการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
            อนุญาตตามกฎหมาย
        2. จัดทำงบดุล/งบกำไรขาดทุน รายละเอียดประกอบงบ
            รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัว รายละเอียดค่าเสื่อมราคา
            ทรัพย์สิน
        3. บริการนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการจัดทำ
            รายละเอียดประกอบการนำส่งงบการเงิน
        4. บริการนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50) ต่อ
            กรมสรรพากร
 

 
 
    สนใจติดต่อ
    
    
  จ – ศ  โทร. 02-279-2933,02-278-1722,02-278-1732-35
      ส – อา โทร.
081-841-5205 คุณอรรถพร  
216/7 ซอยประดิพัทธ์ 16 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-279-2933, 02-278-1722, 02-278-1732-35 แฟกซ์ 02-279-2933, 02-278-1788
@ S.M.BUSINESS LAW AND ACCOUNTING CO.,LTD. All right reserved.
Powered by: iReadyWeb.com